A

2019
Instalación

-Vídeo dixitalizado dunha película de 16mm manipulada e tintada de azul
-Pista sonora
-Impresións dixitais a partir da película de 16mm
-Fragmentos físicos da película de 16mm


Unha investigación sobre as liñas do debuxo con imaxe en movemento e estática.


-Facultad de Bellas Artes, Cuenca 2019.